Maj, 15 . 2012.god.

Obaveštavaju se zainteresovana lica da postoji mogućnost pripajanja privrednih drustva Pex Papir d.o.o. Beograd (Zemun) i Inter-Papir d.o.o. Beograd (Zemun) , te da u skladu sa tim, mogu izvršiti uvid u dokumenta i akta društva, u prostorijama Inter-Papir-a d.o.o. Zemun, Ul. Batajnički drum 1a, svakog radnog dana u vremenu od 10.00 h do 16.00 h , zaključno sa Jun, 15.2012. godine.