INTERCOPY PREMIUM

picture

Bezdrvni papir visoke beline površinski obrađen na visoku glatkoću i sa visokom termo otpornošću sto omogućava kopiranje bez deformacije materijala na brzim mašinama sa visokom radnom temperaturom. Proizvodi se u gramaturi od 80gr, 90gr i 110gr. Služi za kopiranje nacrta velikih formata na mašinama za xerografsko kopiranje kao i lasersko štampanje i kopiranje.

INTERCOPY

picture

Beli, bezdrvni papir visoke površinske glatkoće i termo otpornosti. Proizvodi se u gramaturama 80gr, 90gr, 120 i 170gr. Služi za kopiranje nacrta velikih formata na mašinama za xerografsko kopiranje kao i lasersko i kopiranje.

PAUS ZA KOPIRANJE

picture

Proizvodi se u gramaturama od 85gr, 95gr i 115gr. Trpe visoku temperaturu i ne deformisu se pri kopiranju ili štampanju na laserskim štampačima.